Μία προσπάθεια σαν τα Best in Rhodes 2020 | Reader’s Choice Awards αντλεί την εγκυρότητά της από την μεθοδολογία, τον ανοικτό χαρακτήρα, τις διαφανείς διαδικασίες και φυσικά την αποδοχή της κοινωνίας και της επιχειρηματικής κοινότητας.