Εισαγωγικό σημείωμα Αναθεώρησης Όρων και Κανόνων Εκτέλεσης – Έκδοση 2.2

Λόγω της πανδημίας COVID19 τα Best in Rhodes 2020 – Readers’ Choice Awards διεκόπησαν μετά την πρώτη φάση της πρώτης Γενικής Θεματικής «Κορυφαίες Επιλογές».

Η Εκτελεστική Επιτροπή των Βραβείων αποφάσισε την προσαρμογή των όρων εκτέλεσης των βραβείων και την σύμπτυξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας τον μήνα Νοέμβριο, με σκοπό τα βραβεία να ανακοινωθούν επίσημα τον Δεκέμβριο του 2020. Προστέθηκαν πρόσθετες δικλείδες διασφάλισης ποιότητας. Ως εκ τούτου, οι όροι της διαδικασίας, επεκτεινόμενοι και στην πρώτη φάση της διαδικασίας, έχουν ως ακολούθως:

 

Γενικοί Κανόνες

Τα Best in Rhodes 2020 – Readers’ Choice Awards (εφεξής Best in Rhodes 2020) σκοπό έχουν να αναδείξουν κορυφαίες επιλογές μεταξύ επτά θεματικών που έχουν να κάνουν με την εμπειρία της Ρόδου ως τόπου μόνιμης κατοικίας αλλά και ως προορισμού.

Οι κατηγορίες χωρίζονται σε επτά γενικές θεματικές: 1. Κορυφαίες Επιλογές, 2. Ποτό και Ψυχαγωγία, 3. Υγεία και Ομορφιά, 4. Φαγητό, 5. Προορισμός, 6. Πολιτισμός, και 7. Κοινωνία.

Κάθε μία από τις θεματικές έχει κατηγορίες βραβείων που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, σημεία και χώρους, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.τ.λ. Οι κατηγορίες αυτές είναι έτσι επιλεγμένες ώστε να εξασφαλίζουν ικανή προσφορά επιλογών εν δυνάμει υποψηφίων, ώστε οι τελικοί νικητές να μην υποδεικνύονται από την έλλειψη επιλογών.

 

Διαδικασία επιλογής

Κάθε θεματική κατηγορία θα τεθεί σε ψηφοφορία μέσα από τα κανάλια της διαδικασίας Best in Rhodes 2020. Κατελάχιστον, αυτή θα προωθηθεί μέσα από τους διοργανωτές, συνδιοργανωτές και χορηγούς επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα, ακόμη και με πληρωμένες καταχωρήσεις. Επιπλέον, οι εν δυνάμει υποψήφιοι θα μπορούν ελεύθερα να προσκαλέσουν το κοινό τους να ψηφίσει.

Για την διενέργεια της ψηφοφορίας θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Google Forms. Η επιλογή μεταξύ των διαφόρων άλλων επιλογών έγινε καθώς είναι η μόνη ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα συλλογής δεδομένων με μορφή ερωτηματολογίου που εξασφαλίζει προστασία της διαδικασίας από μαζικές υποβολές και ταυτόχρονα διατηρεί τη δυνατότητα της ανώνυμης υποβολής του σχετικού ερωτηματολογίου. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι κάθε κάτοχος Google Account (δηλαδή, οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε ένα Gmail, Android κινητό, λογαριασμό Youtube, λογαριασμό Google Drive, λογαριασμό Chrome) μπορεί να ψηφίσει μόνο μία φορά. Οι κάτοχοι πολλαπλών λογαριασμών των ανωτέρω είναι στατιστικά λίγοι καθώς οι υπηρεσίες είναι ενοποιημένες, ενώ είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν μαζικές εγγραφές στο σύστημα, καθώς αυτό έχει υψηλά κριτήρια εγγραφής που αποτρέπει τέτοιες πρακτικές. Επιπλέον, η υπηρεσία Google Forms επιτρέπει τη μη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς αυτά συλλέγονται ανώνυμα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την αντικειμενικότητα του συμμετέχοντα και την προστασία των επιλογών του, σύμφωνα και με τους κανόνες GDPR, περί διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Έτσι, οι διοργανωτές δεν λαμβάνουν άμεσα και ταυτοποιήσιμα κανένα προσωπικό στοιχείο του κάθε συμμετέχοντα στη ψηφοφορία, ενώ τα δημογραφικά στοιχεία που συλλέγονται είναι γενικά ώστε να μην είναι εφικτή η ταυτοποίηση με συγκεκριμένο άτομο και επιπλέον η διαδικασία εισόδου στη φόρμα είναι εντελώς ανεξάρτητη από τη διαδικασία υποβολής των επιλογών.

Η ψηφοφορία για κάθε θεματική ενότητα εκτελείται σε μία φάση, με ένα ερωτηματολόγιο με περιεχόμενο στα ελληνικά και τα αγγλικά, ταυτόχρονα. Η τήρηση δύο ψηφοδελτίων, ένα στα αγγλικά και ένα στα ελληνικά, θα έδινε τη δυνατότητα σε ένα άτομο να ψηφίσει και στα δύο με τον ίδιο λογαριασμό.

Η έναρξη της ψηφοφορίας κηρύσσεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και διαρκεί κατελάχιστον 20 ημέρες και όχι πάνω από 40 ημέρες. Περιλαμβάνει την ψηφοφορία μέσω ανοικτού τύπου ερωτήσεων, δηλαδή ο κάθε συμμετέχοντας στη διαδικασία δηλώνει ελεύθερα την επιλογή του. Κατά την καταχώρηση της επιλογής του, ο συμμετέχοντας καλείται να δώσει και κάποια πρόσθετα στοιχεία, όπως διεύθυνση, ιστοσελίδα, της επιχείρησης/φορέα επιλογής του, ώστε να διευκολύνει την οργανωτική επιτροπή στην ταυτοποίηση του κάθε τελικού υποψηφίου. Η καταχώρηση πρέπει να είναι όσο πιο δυνατόν ακριβής, αλλά υποβολές που δεν θα είναι ακριβείς δεν θα απορρίπτονται εφόσον είναι ξεκάθαρη η αναφορά σε συγκεκριμένο σημείο. Για τα ανακριβή στοιχεία θα αποφασίζει κάθε φορά η Επιτροπή Ψηφοφορίας της διαδικασίας. Γενικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη, παρωνύμια κοινά αποδεκτά, ονόματα οδών που έχουν αλλάξει, κ.ο.κ. θα γίνονται δεκτά, εφόσον δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας, κατά την επεξεργασία των δεδομένων. Σε περίπτωση αλυσίδων καταστημάτων, η υποψηφιότητα πρέπει να αφορά σε συγκεκριμένο υποκατάστημα και όχι γενικά στην αλυσίδα. Αν δεν αναφέρεται κατάστημα, τις ψήφους που αναφέρονται στην αλυσίδα θα λάβει το υποκατάστημα με τις περισσότερες ψήφου. Στην περίπτωση των συγκεκριμένων προϊόντων στην Θεματική Ενότητα “Κορυφαίες Επιλογές” αν δεν αναφερθεί κορυφαίο προϊόν (π.χ. συνταγή κοκτέηλ, γεύση παγωτού, κ.ο.κ.) η καταχώρηση πιστώνεται στο κατάστημα. Για την συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, ο κανονισμός για αλυσίδες καταστημάτων δεν ισχύει.

Το κάθε ερωτηματολόγιο είναι εντελώς ελεύθερο, χωρίς υποχρεωτικά πεδία. Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητες μόνο στις κατηγορίες που επιθυμεί, χωρίς το ερωτηματολόγιο να θεωρείται άκυρο.

Μετά την επεξεργασία των δεδομένων και ταυτοποίηση/απόρριψη των ψήφων, θα προκύψει μία γενική κατάταξη των υποψηφίων, εκ των οποίων νικητές αναδεικνύονται οι πέντε πρώτοι.

Σε κάθε περίπτωση οι νικητές δεν μπορεί να είναι πάνω από 5. Σε περίπτωση ισοψηφιών, οι αντίστοιχες παρακάτω θέσεις καταργούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πέμπτη θέση κατάταξης, διακρίνονται όλοι οι ισοψηφούντες. Επίσης, δεν μπορούν να διακριθούν υποψήφιοι που έλαβαν λιγότερο από 5% των υποδείξεων της ψηφοφορίας. Αν οι υποδείξεις ξεπερνάνε τις 30 το ποσοστό επιλεξιμότητας μειώνεται κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε δέκα υποδείξεις, μέχρι να φτάσει το 3%.

Οι πέντες πρώτες διακρίσεις χαρακτηρίζονται ως Κορυφαίες Επιλογές και αναρτώνται με αλφαβητική σειρά στην ιστοσελίδα. Αν μία επιχείρηση πετύχει ποσοστό που αντιστοιχεί στο ποσοστό του 100% δια τον αριθμό των διακριθεισών (αν είναι πέντε τότε 20%, αν είναι έξι 16,6% κ.ο.κ.) τότε αυτή αναδεικνύεται ως Καλύτερη Επιλογή και λαμβάνει τον διακριτικό τίτλο Best in Rhodes.

Ειδικές διατάξεις για τις κατηγορίες Καλύτερο Παγωτό, Καλύτερο Κοκτέιλ, Καλύτερο Γλυκό, Καλύτερο Σνακ, Καλύτερο Κυρίως Πιάτο, Καλύτερο Κρασί, και Καλύτερο Τοπικό Ποτό (εκτός Οίνου): Για τις ανωτέρω κατηγορίες όπου ο συμμετέχοντας στη διαδικασία καλείται να υποδείξει συγκεκριμένο προϊόν από συγκεκριμένο παραγωγό, η κατάταξη για την ανάδειξη των πέντε κορυφαίων γίνεται ως εξής: οι υποδείξεις κατατάσσονται ανά προϊόν/παραγωγό. Επιλέξιμα είναι μόνο τα προϊόντα/παραγωγό που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 5% του συνόλου των υποδείξεων. Από αυτά προκρίνονται τα πέντε πρώτα όπως προβλέπεται παραπάνω. Σε περίπτωση που λιγότερα από πέντε προκρίνονται στη δεύτερη φάση, τότε γίνεται κατάταξη ανά παραγωγό ανάλογα το σύνολο των υποδείξεων που έλαβε ο παραγωγός, ακόμη και αυτών χωρίς προϊόν, αλλά αφαιρουμένων των υποδείξων του προϊόντος που τυχόν έχει αναδειχθεί στο πρώτο βήμα της ειδικής διαδικασίας. Από την νέα κατάταξη, επιλέγονται για τις υπόλοιπες θέσεις αντίστοιχα οι παραγωγοί της νέας κατάταξης, με τον κάθενα να δικαιούται μία θέση ανά 20% των συνολικών υποδείξων. Π.χ. αν ένας παραγωγός έχει λάβει 23% επί των υποδείξεων δικαιούται μέχρι μία, αν έχει λάβει 43% δικαιούται μέχρι δύο θέσεις, λαμβάνοντας τη δεύτερη, εφόσον εξαντληθούν οι παραγωγοί που έχουν λάβει κατά την κατάταξη αυτή πάνω 20% των υποδείξεων. Σε περίπτωση που κανένας παραγωγός δεν έχει λάβει 20% των υποδείξεων ή υπολείπονται θέσεις προς συμπλήρωση, ισχύει η σειρά κατάταξης των παραγωγών, με κάθε ένα να λαμβάνει μία θέση. Για τις θέσεις που θα λάβει ο παραγωγός γίνεται εσωτερική κατανομή των προϊόντων του και αντιστοιχίζονται ανάλογα στις θέσεις που έχει λάβει. Αν δεν προκύπτει προϊόν προς κατάταξη για τη δεύτερη φάση από την παραπάνω διαδικασία, οι αντίστοιχες θέσεις μένουν κενές.

Ειδικές διατάξεις για την κατηγορία Καλύτερο Τοπικό Προϊόν: Στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο συμμετέχοντας έχει δυνατότητα να υποβάλει τύπο προϊόντος, έναν παραγωγό ή συγκεκριμένο προϊόν από συγκεκριμένο παραγωγό. η κατάταξη για την ανάδειξη των πέντε κορυφαίων γίνεται ως εξής: οι υποδείξεις κατατάσσονται ανά τύπο προϊόντος. Επιλέξιμοι είναι μόνο οι τύποι προϊόντος που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 5% του συνόλου των υποδείξεων. Από αυτά προκρίνονται τα πέντε πρώτα όπως προβλέπεται παραπάνω.  Αν δεν προκύπτει προϊόν προς κατάταξη για τη δεύτερη φάση από την παραπάνω διαδικασία, οι αντίστοιχες θέσεις μένουν κενές. Αν σε έναν τύπο προϊόντος τα 2/3 των υποδείξεων αφορούν συγκεκριμένο παραγωγό, τότε το όνομα του παραγωγού προστίθεται με παρένθεση στο προϊόν και είναι επιλέξιμος για τη διάκριση, ενώ οι υπόλοιποι παραγωγοί αγνοούνται. Αν σε έναν τύπο προϊόντος ένας ή περισσότεροι παραγωγοί συγκεντρώνουν τουλάχιστον 10% επί των υποδείξεων του τύπου προϊόντος τότε αναφέρονται με υποσημείωση στην καταχώρηση του κορυφαίου προϊόντος και μπορούν να λάβουν την ειδική διάκριση “Διακεκριμένος Παραγωγός”. Οι Διακεκριμένοι Παραγωγοί δεν λαμβάνουν ανεξάρτητες καταχωρήσεις στο κατάλογο του www.bestinrhodes.gr, αλλά περιλαμβάνονται στην αναφορά του προϊόντος. Οι καταχωρήσεις προϊόντων γι’ αυτή την κατηγορία εφόσον δεν είναι συνδεδεμένες με έναν και μόνο παραγωγό (δηλαδή είναι συνδεδεμένες με πολλούς ή κανέναν) εμπίπτουν στις διατάξεις για τις καταχωρήσεις κορυφαίων για τις θεματικές ενότητες “Προορισμός”, “Πολιτισμός”, “Κοινωνία”.

Η Εκτελεστική Επιτροπή των βραβείων διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονες ως προς αποτέλεσμα κατηγορίες για τις οποίες το δείγμα που συγκεντρώθηκε δεν είναι ικανό να στηρίξει αντίστοιχους νικητές, λόγω ποσοτικών ή ποιοτικών του χαρακτηριστικών.

Κάθε τελικός νικητής χαρακτηρίζεται ως κορυφαία επιλογή (a best choice) για την κατηγορία της και λαμβάνει τα αντίστοιχα διακριτικά, όπως αναφέρονται παρακάτω.

  • Το πιστοποιητικό είναι διαστάσεων Α4, σε κάθετη μορφή και περιλαμβάνει το λογότυπο της διαδικασίας, το λογότυπο της θεματικής ενότητας, το όνομα και το λογότυπο της επιχείρησης και QR code προς τη μόνιμη καταχώρησή της στην ιστοσελίδα www.bestinrhodes.gr, και τα στοιχεία της διαδικασίας. Στο κάτω μέρος υπογράφεται από τους διοργανωτές και φέρει τα λογότυπα τους.
  • Το Αυτοκόλλητο Σήμανσης, σε σχήμα του λογοτύπου της διαδικασίας με ειδικό εικαστικό της αντίστοιχης θεματικής ενότητας, τον τίτλο αυτής, την κατηγορία διάκρισης, την θέση διάκρισης, το όνομα και λογότυπο της επιχείρησης και QR code προς τη μόνιμη καταχώρησή της στην ιστοσελίδα www.bestinrhodes.gr.

Και τα δύο παρέχονται στους νικητές σε ψηφιακή μορφή, υψηλής ανάλυσης, προς εκτύπωση αλλά και χαμηλότερης προς ανάρτηση σε επιγραμμικά μέσα.

 

Λεπτομέρειες καταχώρησης επιχείρησης (παρέχεται δωρεάν)

ΠαροχήΠακέτο Basic
ΛογότυποΝαι
Κεντρική ΦωτογραφίαΝαι
ΠεριγραφήΈως 20 λέξεις
ΔιεύθυνσηΝαι
ΤηλέφωνοΝαι
Ιστοσελίδα*Ναι
E-mailΝαι
Στίγμα στο ΧάρτηΝαι
Ένδειξη κατηγοριοποίησης τιμήςΝαι
* Εφόσον υπάρχει. Αν δεν υπάρχει ιστοσελίδα, το πεδίο μένει κενό. Σε καμία περίπτωση δεν τοποθετείται στο πεδίο URL προς μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι καταχωρήσεις έχουν διάρκεια ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της ιστοσελίδας www.bestinrhodes.gr.

Το περιεχόμενο κάθε καταχώρησης είναι ευθύνη του τελικού διακριθέντα. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να μας προμηθεύσει σε ηλεκτρονική μορφή:

  • λογότυπο κατάλληλο για περικοπή σε κύκλο (αρχείο .jpg, τετράγωνο σχήμα διαστάσεων 600×600 pixels, με το κεντρικό θέμα στα 400×400 pixels κεντραρισμένο),
  • 1 φωτογραφία (αρχείο .jpg, διαστάσεων 1920×1080 pixels),
  • κείμενα στα ελληνικά και τα αγγλικά, στις προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω,
  • λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω

Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τα αντίστοιχα πεδία θα παραμείνουν κενά. Αν απαιτείται επεξεργασία από την διαχειριστική ομάδα του site ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές χρεώσεις.

Για τη διόρθωση ή επικαιροποίηση στοιχείων μίας καταχώρησης, μετά τους έξι μήνες από την αρχική ενεργοποίησή της, ενδέχεται να υπάρξουν χρεώσεις.

 

Διαφήμιση στο www.bestinrhodes.gr

Η mgk.advertising διατηρεί το δικαίωμα παροχής διαφημιστικού χώρου προς πώληση εντός των σελίδων του www.bestinrhodes.gr. Η διαχείριση του διαφημιστικού χώρου θα γίνεται μέσω του Google Ad Manager, με κάλυψη του μη πωληθέντος διαφημιστικού χώρου με περιεχόμενο από το δίκτυο διαφημιζομένων της Google. Δικαίωμα αγοράς διαφημιστικού χώρου απευθείας από την mgk.advertising έχει κάθε επιχείρηση, επαγγελματίας ή φορέας, υπό τον όρο ότι εξαιρείται αυτόματα από επικείμενες ψηφοφορίες, δηλαδή μπορεί να αγοράσει διαφημιστικό χώρο, αλλά θα αποκλείεται από συμμετοχή σε ενεργές ψηφοφορίες, που συμπίπτουν ολικώς ή μερικώς με το διάστημα που διαρκεί η διαφήμιση του.

 

Θεματικές Ενότητες

Ημερολόγιο Διαδικασίας

Θεματική ΕνότηταΨηφοφορίαΑποτελέσματα
Κορυφαίες Επιλογές10/01-29/01Πρώτο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου 2020
Ποτό και Ψυχαγωγία2/11-22/11Πρώτο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου 2020
Υγεία και Ομορφιά9/11-29/11Πρώτο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου 2020
Φαγητό16/11-6/12Πρώτο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου 2020
Προορισμός23/11-13/12Δεύτερο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου 2020
Πολιτισμός23/11-13/12Δεύτερο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου 2020
Κοινωνία23/11-13/12Δεύτερο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου 2020

 

Κατηγορίες και Επισημάνσεις

 

1. Κορυφαίες ΕπιλογέςΗ κατηγορία Κορυφαίες επιλογές έχει σκοπό να αναδείξει τις κορυφαίες επιλογές σε επιλεγμένα δημοφιλή και μαζικής κατανάλωσης είδη φαγητού και ποτού
Καλύτερος καφές
Καλύτερο παγωτόΖητείται συγκεκριμένη γεύση από συγκεκριμένο παραγωγό.
Καλύτερο κοκτέηλΖητείται συγκεκριμένη συνταγή από συγκεκριμένο παραγωγό.
Καλύτερη πίτσα
Καλύτερο σουβλάκι
Καλύτερη κρέπα

Καλύτερο burger

Καλύτερο γλυκόΖητείται συγκεκριμένο γλυκό από συγκεκριμένο παραγωγό
Καλύτερο σνακΖητείται συγκεκριμένη συνταγή από συγκεκριμένο παραγωγό
Καλύτερο κυρίως πιάτοΖητείται συγκεκριμένη συνταξή από συγκεκριμένο παραγωγό
Καλύτερο brunch
Καλύτερο τοπικό κρασίΖητείται συγκεκριμένο προϊόν από συγκεκριμένο παραγωγό
Καλύτερο τοπικό ποτό (εκτός οίνου)Ζητείται συγκεκριμένο προϊόν από συγκεκριμένο παραγωγό
Καλύτερο τοπικό προϊόν (φαγητό ή ποτό)Ζητείται συγκεκριμένο προϊόν από συγκεκριμένο παραγωγό ή τύπος προϊόντος
2. Ποτό & ΨυχαγωγίαΗ κατηγορία Ποτό & Ψυχαγωγία έχει σκοπό να αναδείξει τις κορυφαίες επιλογές σε καφετέριες, μπαρ, και άλλους χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
Καλύτερη Καφετέρια
Καλύτερο Bar
Καλύτερη Pub / Μπυραρία
Καλύτερο Beach Bar
Καλύτερο Club / Χώρος Νυκτερινής Διασκέδασης
Καλύτερος Πολυχώρος / Χώρος διασκέδασης / Χώρος Εμπειρίας
Καλύτερη Κάβα / Οινοποιείο
3. Υγεία & ΟμορφιάΜέσα από την κατηγορία Υγεία & Ομορφιά θα αναδειχθούν οι κορυφαίες επιλογές στη Ρόδο στους τομείς της ευεξίας, άθλησης, ομορφιάς, lifestyle, όπως Γυμναστήρια, κέντρα περιποίησης και ομορφιάς, κομμωτήρια και ο κλάδος της ένδυσης/υπόδησης.
Καλύτερο κομμωτήριο για τη γυναίκα
Καλύτερο κομμωτήριο/κουρείο για τον άνδρα
Καλύτερες υπηρεσίες περιποίησης σώματος / προσώπου
Καλύτερες υπηρεσίες καλλωπισμού σώματος / προσώπου
Καλύτερο Γυμναστήριο
Καλύτερος Αθλητικός Χώρος
Καλύτερο κατάστημα γυναικείας ένδυσης
Καλύτερο κατάστημα ανδρικής ένδυσης
Καλύτερο κατάστημα παιδικής ένδυσης
Καλύτερο κατάστημα αθλητικών ειδών
Καλύτερο κατάστημα γυναικείας υπόδησης
Καλύτερο κατάστημα ανδρικής υπόδησης
Καλύτερο κατάστημα παιδικής υπόδησης
Καλύτερο κοσμηματοπωλείο
Καλύτερο κατάστημα αξεσουάρ / χειροποίητων αξεσουάρ
4. ΦαγητόΣτην κατηγορία Φαγητό θα αναδειχθούν οι κορυφαίες επιλογές στον χώρο της εστίασης, τα εστιατόρια σε κατηγορίες ανάλογα την κουζίνα τους, τα ψητοπωλεία, fast food, ζαχαροπλαστεία κ.τ.λ.
Καλύτερο Εστιατόριο με Ελληνική Κουζίνα
Καλύτερη Ψαροταβέρνα
Καλύτερη Ταβέρνα / Μεζεδοπωλείο
Καλύτερο Ψητοπωλείο
Καλύτερο Fast food
Καλύτερο Ιταλικό εστιατόριο / Πιτσαρία
Καλύτερο κινέζικο ή ασιατικό εστιατόριο
Καλύτερο εστιατόριο με διεθνή κουζίνα
Καλύτερο catering
Καλύτερο Ζαχαροπλαστείο / Φούρνος
Καλύτερο Παγωτατζίδικο
Καλύτερο delivery
5. Πολιτισμός

 

 

Στην κατηγορία Προορισμός θα αναδειχθούν μερικές κορυφαίες επιλογές στη Ρόδο σε σημεία του νησιού ως προορισμού, όπως παραλίες, μουσεία, κ.τ.λ.
Καλύτερη συναυλία (με καλλιτέχνες εκτός Ρόδου)Επιλέξιμες συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 01/09/2019 και 10/11/2020
Καλύτερη συναυλία (με καλλιτέχνες από Ρόδο)Επιλέξιμες συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 01/09/2019 και 10/11/2020
Καλύτερη θεατρική/χορευτική παράσταση (με καλλιτέχνες εκτός Ρόδου)Επιλέξιμες παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 01/09/2019 και 10/11/2020
Καλύτερη θεατρική/χορευτική παράσταση (με καλλιτέχνες από Ρόδο)Επιλέξιμες παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 01/09/2019 και 10/11/2020
Καλύτερο πανηγύρι/παραδοσιακή γιορτή/φεστιβάλΕπιλέξιμες διοργανώσεις που ολοκληρώθηκαν μεταξύ 01/09/2019 και 10/11/2020
Καλύτερος χώρος τέχνης
Καλύτερο βιβλιοπωλείο
Καλύτερο βιβλίο (με θέμα τη Ρόδο)Επιλέξιμες εκδόσεις που παρουσιάσθηκαν στο τοπικό κοινό μεταξύ 01/09/2018 και 10/11/2020
Καλύτερο βιβλίο (από συγγραφέα ή/και εκδοτικό οίκο με βάση τη Ρόδο)Επιλέξιμες εκδόσεις που παρουσιάσθηκαν στο τοπικό κοινό μεταξύ 01/09/2018 και 10/09/2020
6. ΠροορισμόςΣτην κατηγορία Προορισμός θα αναδειχθούν μερικές κορυφαίες επιλογές στη Ρόδο σε σημεία του νησιού ως προορισμού, όπως παραλίες, μουσεία, κ.τ.λ.
Καλύτερο ηλιοβασίλεμα
Καλύτερη παραλία
Καλύτερο μνημείο
Καλύτερη κρυφή γωνιά
Καλύτερο σημείο στο βουνό
Καλύτερη θέα
Καλύτερη παραδοσιακή συνοικίαΕπιλέξιμες περιοχές / συνοικίες της πόλης ή των χωριών
Καλύτερο μουσείο
Καλύτερος αρχαιολογικός χώρος
Καλύτερο selfie spotΣημείο στο οποίο κάποιος/α θα βγάλει την πιο εντυπωσιακή selfie φωτογραφία. Αν υπάρχει δυνατότητα συμπεριλάβετε στίγμα στον χάρτη.
7. ΚοινωνίαΣτην κατηγορία Κοινωνία θα αναδειχθούν πρόσωπα, φορείς και επιχειρήσεις που με την δράση και τη στάση τους αναδείχθηκαν σε παραδείγματα.
Πρόσωπο της χρονιάςΕπιλέξιμα πρόσωπα που ζουν ή κατάγονται από τη Ρόδο. Παρακαλώ συμπεριλάβετε ιδιότητα και λόγο υπόδειξης, εφόσον είναι δυνατόν.
Επιχείρηση της χρονιάςΕπιλέξιμες επιχειρήσεις με κύρια έδρα στο νησί της Ρόδου
Καινοτόμο/Πρωτότυπο προϊόν/υπηρεσίαΕπιλέξιμα προϊόντα / υπηρεσίες από επιχειρήσεις με κύρια έδρα στο νησί της Ρόδου
ΜΚΟ με το πολυτιμότερο έργοΕπιλέξιμες ΜΚΟ (σωματεία, ενώσεις, σύλλογοι, ΑΜΚΕ, κ.τ.λ.) με κύρια έδρα στο νησί της Ρόδου
Πιο πράσινη επιχείρηση/φορέαςΕπιλέξιμες επιχειρήσεις με κύρια έδρα στο νησί της Ρόδου
Πιο κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση/φορέαςΕπιλέξιμες επιχειρήσεις με κύρια έδρα στο νησί της Ρόδου
Γεγονός της χρονιάςΓεγονός που συνετελέσθει με επίκεντρο τη Ρόδο ή στη Ρόδο, την περίοδο 01/10/2019-10/11/2020.
Καλύτερο τοπικό προϊόν ή υπηρεσίαΕπιλέξιμα προϊόντα / υπηρεσίες από επιχειρήσεις με κύρια έδρα στο νησί της Ρόδου

 

 

Λοιπές διατάξεις

Οι Όροι Διεξαγωγής της Διαδικασίας Best in Rhodes 2020 αποτελούν την καταγραφή της διαδικασίας και τους όρους συμμετοχής και ανάδειξης των διακριθέντων σε κάθε κατηγορία. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την ερμηνεία τους έχει η Εκτελεστική Επιτροπή των Best in Rhodes 2020. Η Εκτελεστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει μερικώς ή ολικώς τους επί μέρους Όρους, χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση.

Έκδοση 2.2 – 29/12/2020