Γενικοί Κανόνες

Τα Best in Rhodes 2020 – Reader’s Choice Awards (εφεξής Best in Rhodes 2020) σκοπό έχουν να αναδείξουν κορυφαίες επιλογές μεταξύ επτά θεματικών που έχουν να κάνουν με την εμπειρία της Ρόδου ως τόπου μόνιμης κατοικίας αλλά και ως προορισμού.

Οι κατηγορίες χωρίζονται σε επτά γενικές θεματικές: 1. Κορυφαίες Επιλογές, 2. Ποτό και Ψυχαγωγία, 3. Υγεία και Ομορφιά, 4. Φαγητό, 5. Προορισμός, 6. Πολιτισμός, και 7. Κοινωνία.

Κάθε μία από τις θεματικές έχει κατηγορίες βραβείων που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, σημεία και χώρους, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.τ.λ. Οι κατηγορίες αυτές είναι έτσι επιλεγμένες ώστε να εξασφαλίζουν ικανή προσφορά επιλογών εν δυνάμει υποψηφίων, ώστε οι τελικοί νικητές να μην υποδεικνύονται από την έλλειψη επιλογών.

 

Διαδικασία επιλογής

Κάθε θεματική κατηγορία θα τεθεί αυτόνομα σε ψηφοφορία μέσα από τα κανάλια της διαδικασίας Best in Rhodes 2020. Κατελάχιστον, αυτή θα προωθηθεί μέσα από τους διοργανωτές, συνδιοργανωτές και χορηγούς επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα, ακόμη και με πληρωμένες καταχωρήσεις. Επιπλέον, οι εν δυνάμει υποψήφιοι θα μπορούν ελεύθερα να προσκαλέσουν το κοινό τους να ψηφίσει.

Για την διενέργεια της ψηφοφορίας θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Google Forms. Η επιλογή μεταξύ των διαφόρων άλλων επιλογών έγινε καθώς είναι η μόνη ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα συλλογής δεδομένων με μορφή ερωτηματολογίου που εξασφαλίζει προστασία της διαδικασίας από μαζικές υποβολές και ταυτόχρονα διατηρεί τη δυνατότητα της ανώνυμης υποβολής του σχετικού ερωτηματολογίου. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι κάθε κάτοχος Google Account (δηλαδή, οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε ένα Gmail, Android κινητό, λογαριασμό Youtube, λογαριασμό Google Drive, λογαριασμό Chrome) μπορεί να ψηφίσει μόνο μία φορά. Οι κάτοχοι πολλαπλών λογαριασμών των ανωτέρω είναι στατιστικά λίγοι καθώς οι υπηρεσίες είναι ενοποιημένες, ενώ είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν μαζικές εγγραφές στο σύστημα, καθώς αυτό έχει υψηλά κριτήρια εγγραφής που αποτρέπει τέτοιες πρακτικές. Επιπλέον, η υπηρεσία Google Forms επιτρέπει την μη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς αυτά συλλέγονται ανώνυμα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την αντικειμενικότητα του συμμετέχοντα και την προστασία των επιλογών του, σύμφωνα και με τους κανόνες GDPR, περί διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Έτσι, οι διοργανωτές δεν λαμβάνουν άμεσα και ταυτοποιήσιμα κανένα προσωπικό στοιχείο του κάθε συμμετέχοντα στη ψηφοφορία, ενώ τα δημογραφικά στοιχεία που συλλέγονται είναι γενικά ώστε να μην είναι εφικτή η ταυτοποίηση με συγκεκριμένο άτομο και επιπλέον η διαδικασία εισόδου στη φόρμα είναι εντελώς ανεξάρτητη από τη διαδικασία υποβολής των επιλογών.

Η ψηφοφορία για κάθε θεματική ενότητα εκτελείται σε δύο φάσεις, με ένα ερωτηματολόγιο με περιεχόμενο στα ελληνικά και τα αγγλικά, ταυτόχρονα. Η τήρηση δύο ψηφοδελτίων, ένα στα αγγλικά και ένα στα ελληνικά, θα έδινε τη δυνατότητα σε ένα άτομο να ψηφίσει και στα δύο με τον ίδιο λογαριασμό.

Διατηρείται εντός της ιστοσελίδας www.bestinrhodes.gr, ειδική σελίδα με υλικό για υποψήφιους, το οποίο είναι διαθέσιμο προς λήψη και προβολή από τις εν δυνάμει υποψήφιες επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχύσουν την προβολή τους. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα επικοινωνίας και ενημέρωσης των επιχειρήσεων, εξατομικευμένα ή μαζικά, για πρόσκληση συμμετοχής τους στη διαδικασία, σε χρόνο και συχνότητα που θα κρίνουν απαραίτητα, σύμφωνα πάντα με τη κείμενη νομοθεσία.

Φάση πρώτη: Η πρώτη φάση της ψηφοφορίας διαρκεί 20 ημέρες και περιλαμβάνει την ψηφοφορία μέσω ανοικτού τύπου ερωτήσεων, δηλαδή ο κάθε συμμετέχοντας στη διαδικασία δηλώνει ελεύθερα την επιλογή του. Κατά την καταχώρηση της επιλογής του, ο συμμετέχοντας καλείται να δώσει και κάποια πρόσθετα στοιχεία, όπως διεύθυνση, ιστοσελίδα, της επιχείρησης/φορέα επιλογής του, ώστε να διευκολύνει την οργανωτική επιτροπή στην ταυτοποίηση του κάθε τελικού υποψηφίου. Η καταχώρηση πρέπει να είναι όσο πιο δυνατόν ακριβής, αλλά υποβολές που δεν θα είναι ακριβείς δεν θα απορρίπτονται εφόσον είναι ξεκάθαρη η αναφορά σε συγκεκριμένο σημείο. Για τα ανακριβή στοιχεία θα αποφασίζει κάθε φορά η Επιτροπή Ψηφοφορίας της διαδικασίας. Γενικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη, παρωνύμια κοινά αποδεκτά, ονόματα οδών που έχουν αλλάξει, κ.ο.κ. θα γίνονται δεκτά, εφόσον δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας, κατά την επεξεργασία των δεδομένων. Σε περίπτωση αλυσίδων καταστημάτων, η υποψηφιότητα πρέπει να αφορά σε συγκεκριμένο υποκατάστημα και όχι γενικά στην αλυσίδα. Στην περίπτωση των συγκεκριμένων προϊόντων στην Θεματική Ενότητα “Κορυφαίες Επιλογές” αν δεν αναφερθεί κορυφαίο προϊόν (π.χ. συνταγή κοκτέηλ, γεύση παγωτού, κ.ο.κ.) η καταχώρηση πιστώνεται στο κατάστημα, και προσμετράται με τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Για την συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, ο κανονισμός για αλυσίδες καταστημάτων δεν ισχύει.

Το κάθε ερωτηματολόγιο είναι εντελώς ελεύθερο, χωρίς υποχρεωτικά πεδία. Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητες μόνο στις κατηγορίες που επιθυμεί, χωρίς το ερωτηματολόγιο να θεωρείται άκυρο.

Μετά την επεξεργασία των δεδομένων και ταυτοποίηση/απόρριψη των ψήφων, θα προκύψει μία γενική κατάταξη των υποψηφίων, εκ των οποίων οι πέντε πρώτοι θα προκριθούν στην επόμενη φάση. Στην περίπτωση που οι υποψηφιότητες αφορούν πρόσωπα, επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου, και λοιπά νομικά πρόσωπα απαιτείται η έγκρισή τους για τη συμμετοχή στη δεύτερη φάση της διαδικασίας. Η έγκριση δίνεται με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, και δελτίο παραγγελίας για την αγορά του πακέτου υποψηφιότητας επιλογής του, ως ακολούθως:

Βασικό Πακέτο Advanced Πακέτο Premium Πακέτο
Υποψηφιότητα σε 1 κατηγορία Υποψηφιότητα σε 1 κατηγορία Υποψηφιότητα σε 1 κατηγορία
Πιστοποιητικό Επιλογής σαν κορυφαία επιλογή στην κατηγορία του σε ψηφιακή μορφή, στα ελληνικά και αγγλικά Πιστοποιητικό Επιλογής σαν κορυφαία επιλογή στην κατηγορία του σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, στα ελληνικά και αγγλικά (από ένα αντίγραφο) Πιστοποιητικό Επιλογής σαν κορυφαία επιλογή στην κατηγορία του σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, στα ελληνικά και αγγλικά (από ένα αντίγραφο)
Αυτοκόλλητο Σήμανσης σαν κορυφαία επιλογή στην κατηγορία του σε ψηφιακή μορφή, στα ελληνικά και αγγλικά. Αυτοκόλλητο Σήμανσης σαν κορυφαία επιλογή στην κατηγορία του σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, στα ελληνικά και αγγλικά (από ένα αντίτυπο λευκού αυτοκόλλητου 12×12 εκ.) Αυτοκόλλητο Σήμανσης σαν κορυφαία επιλογή στην κατηγορία του σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, στα ελληνικά και αγγλικά (από δύο αντίτυπα λευκού αυτοκόλλητου 12×12 εκ.)
Βασική καταχώρηση στην σελίδα www.bestinrhodes.gr Βασική καταχώρηση στην σελίδα www.bestinrhodes.gr Premium καταχώρηση στην σελίδα www.bestinrhodes.gr
Έκπτωση 25% στο εισιτήριο για την εκδήλωση απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2020. Ένα δωρεάν εισιτήριο και έκπτωση 25% για κάθε επόμενο, για την εκδήλωση απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2020. Δύο δωρεάν εισιτήρια και έκπτωση 25% για κάθε επόμενο, για την εκδήλωση απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2020.
Κόστος: 1,00€ + ΦΠΑ 24% Κόστος: 30,00€ + ΦΠΑ 24% Κόστος: 80,00€ + ΦΠΑ 24%

Τα ανωτέρω πακέτα αφορούν τις θεματικές ενότητες 1 έως 4. Οι θεματικές ενότητες 5, 6 και 7 διατηρούν ξεχωριστό καθεστώς, καθώς δεν αφορούν στην παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά εν γένει στάσης και θέσης στην αντίληψη του κοινού στόχου. Τα πακέτα και οι σχετικές καταχωρήσεις πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας για την υποψηφιότητα με την παραλαβή και εξόφληση του σχετικού παραστατικού.

Κάθε τελικός υποψήφιος για την δεύτερη φάση χαρακτηρίζεται ως κορυφαία επιλογή (a top choice) για την κατηγορία της και λαμβάνει τα αντίστοιχα διακριτικά, όπως αναφέρονται παραπάνω. Το πιστοποιητικό είναι διαστάσεων Α4, σε κάθετη μορφή και περιλαμβάνει το λογότυπο της διαδικασίας, το λογότυπο της θεματικής ενότητας, το όνομα και το λογότυπο της επιχείρησης και QR code προς τη μόνιμη καταχώρησή της στην ιστοσελίδα www.bestinrhodes.gr, και τα στοιχεία της διαδικασίας. Στο κάτω μέρος υπογράφεται από τους διοργανωτές και φέρει τα λογότυπα τους. Το Αυτοκόλλητο Σήμανσης, σε σχήμα του λογοτύπου της διαδικασίας με ειδικό εικαστικό της αντίστοιχης θεματικής ενότητας, τον τίτλο αυτής, την κατηγορία διάκρισης, την θέση διάκρισης, το όνομα και λογότυπο της επιχείρησης και QR code προς τη μόνιμη καταχώρησή της στην ιστοσελίδα www.bestinrhodes.gr. Η μόνιμη καταχώρηση της

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προκρίνονται στη δεύτερη φάση δεν μπορεί να είναι πάνω από 5. Σε περίπτωση ισοψηφιών, οι αντίστοιχες παρακάτω θέσεις καταργούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πέμπτη θέση κατάταξης, απορρίπτονται όλοι οι ισοψηφούντες και προκρίνονται τέσσερις. Επίσης, δεν μπορούν να διακριθούν στη δεύτερη φάση, υποψήφιοι που έλαβαν λιγότερο από 5% των υποδείξεων της πρώτης φάσης. Αν οι υποδείξεις ξεπερνάνε τις 30 το ποσοστό επιλεξιμότητας μειώνεται κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε δέκα υποδείξεις, μέχρι να φτάσει το 3%.

Ειδικές διατάξεις για τις κατηγορίες Καλύτερο Παγωτό, Καλύτερο Κοκτέιλ, Καλύτερο Γλυκό, Καλύτερο Σνακ, Καλύτερο Κυρίως Πιάτο, Καλύτερο Κρασί, και Καλύτερο Τοπικό Ποτό (εκτός Οίνου): Για τις ανωτέρω κατηγορίες όπου ο συμμετέχοντας στη διαδικασία καλείται να υποδείξει συγκεκριμένο προϊόν από συγκεκριμένο παραγωγό, η κατάταξη για την ανάδειξη των πέντε κορυφαίων γίνεται ως εξής: οι υποδείξεις κατατάσσονται ανά προϊόν/παραγωγό. Επιλέξιμα είναι μόνο τα προϊόντα/παραγωγό που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 5% του συνόλου των υποδείξεων. Από αυτά προκρίνονται τα πέντε πρώτα όπως προβλέπεται παραπάνω. Σε περίπτωση που λιγότερα από πέντε προκρίνονται στη δεύτερη φάση, τότε γίνεται κατάταξη ανά παραγωγό ανάλογα το σύνολο των υποδείξεων που έλαβε ο παραγωγός, ακόμη και αυτών χωρίς προϊόν, αλλά αφαιρουμένων των υποδείξων του προϊόντος που τυχόν έχει αναδειχθεί στο πρώτο βήμα της ειδικής διαδικασίας. Από την νέα κατάταξη, επιλέγονται για τις υπόλοιπες θέσεις αντίστοιχα οι παραγωγοί της νέας κατάταξης, με τον κάθενα να δικαιούται μία θέση ανά 20% των συνολικών υποδείξων. Π.χ. αν ένας παραγωγός έχει λάβει 23% επί των υποδείξεων δικαιούται μέχρι μία, αν έχει λάβει 43% δικαιούται μέχρι δύο θέσεις, λαμβάνοντας τη δεύτερη, εφόσον εξαντληθούν οι παραγωγοί που έχουν λάβει κατά την κατάταξη αυτή πάνω 20% των υποδείξεων. Σε περίπτωση που κανένας παραγωγός δεν έχει λάβει 20% των υποδείξεων ή υπολείπονται θέσεις προς συμπλήρωση, ισχύει η σειρά κατάταξης των παραγωγών, με κάθε ένα να λαμβάνει μία θέση. Για τις θέσεις που θα λάβει ο παραγωγός γίνεται εσωτερική κατανομή των προϊόντων του και αντιστοιχίζονται ανάλογα στις θέσεις που έχει λάβει. Αν δεν προκύπτει προϊόν προς κατάταξη για τη δεύτερη φάση από την παραπάνω διαδικασία, οι αντίστοιχες θέσεις μένουν κενές.

Ειδικές διατάξεις για την κατηγορία Καλύτερο Τοπικό Προϊόν: Στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο συμμετέχοντας έχει δυνατότητα να υποβάλει τύπο προϊόντος, έναν παραγωγό ή συγκεκριμένο προϊόν από συγκεκριμένο παραγωγό. η κατάταξη για την ανάδειξη των πέντε κορυφαίων γίνεται ως εξής: οι υποδείξεις κατατάσσονται ανά τύπο προϊόντος. Επιλέξιμοι είναι μόνο οι τύποι προϊόντος που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 5% του συνόλου των υποδείξεων. Από αυτά προκρίνονται τα πέντε πρώτα όπως προβλέπεται παραπάνω.  Αν δεν προκύπτει προϊόν προς κατάταξη για τη δεύτερη φάση από την παραπάνω διαδικασία, οι αντίστοιχες θέσεις μένουν κενές. Αν σε έναν τύπο προϊόντος τα 2/3 των υποδείξεων αφορούν συγκεκριμένο παραγωγό, τότε το όνομα του παραγωγού προστίθεται με παρένθεση στο προϊόν και είναι επιλέξιμος για τη διάκριση, ενώ οι υπόλοιποι παραγωγοί αγνοούνται. Αν σε έναν τύπο προϊόντος ένας ή περισσότεροι παραγωγοί συγκεντρώνουν τουλάχιστον 10% επί των υποδείξεων του τύπου προϊόντος τότε αναφέρονται με υποσημείωση στην καταχώρηση του κορυφαίου προϊόντος και μπορούν να λάβουν την ειδική διάκριση “Διακεκριμένος Παραγωγός”. Οι Διακεκριμένοι Παραγωγοί δεν λαμβάνουν ανεξάρτητες καταχωρήσεις στο κατάλογο του www.bestinrhodes.gr, αλλά μπορούν να λάβουν πακέτο υποψηφιότητας όπως ορίζεται παραπάνω, με εξαίρεση τις παροχές καταχώρησης. Οι καταχωρήσεις προϊόντων γι’ αυτή την κατηγορία εφόσον δεν είναι συνδεδεμένες με έναν και μόνο παραγωγό (δηλαδή είναι συνδεδεμένες με πολλούς ή κανέναν) εμπίπτουν στις διατάξεις για τις καταχωρήσεις κορυφαίων για τις θεματικές ενότητες “Προορισμός”, “Πολιτισμός”, “Κοινωνία”.

Φάση Δεύτερη: Η δεύτερη φάση ξεκινάει αμέσως μετά τη διαδικασία ανακήρυξης των υποψηφιοτήτων των κατηγοριών της θεματικής ενότητας, όχι νωρίτερα από 8 και όχι αργότερα από 15 ημέρες μετά τη λήξη της πρώτης φάσης. Διαρκεί 10 ημέρες και αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου, με κάθε ερώτηση να έχει προκαθορισμένες απαντήσεις αντίστοιχες με τις τελικές υποψηφιότητες που αναδείχθηκαν κατά την πρώτη φάση. Όπως και στην πρώτη φάση, κάθε συμμετέχοντας στη διαδικασία μπορεί να επιλέξει σε ποιες κατηγορίες θα απαντήσει, έχοντας δυνατότητα μίας επιλογής κάθε φορά. Από την κατάταξη που θα προκύψει, ο πρώτος υποψήφιος σε ψήφους, ανεξαρτήτως ποσοστού, αναλαμβάνει τον τίτλο του “Καλύτερου στη Ρόδο” (The Best in Rhodes) και οι λοιποί υποψήφιοι, χωρίς κατάταξη λαμβάνουν την διάκριση του “Κορυφαίου στη Ρόδο” (A Top Choice). Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση, η διάκριση του “Καλύτερου στη Ρόδο” δεν απονέμεται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι παροχές προς τους συμμετέχοντες στη δεύτερη φάση ορίζονται παραπάνω, και τα παρεχόμενα γραφικά στοιχεία προσαρμόζονται ανάλογα όπως ορίζονται παραπάνω. Ο νικητής κάθε κατηγορίας λαμβάνει δωρεάν το πακέτο προβολής Advanced  και η καταχώρηση της επιχείρησης αναβαθμίζεται στο πακέτο Category Winner. Σε περίπτωση αγοράς του πακέτου Premium, ο νικητής λαμβάνει ως έκπτωση το κόστος του πακέτου Advanced.

 

Δυνατότητες Προβολής

Παροχές Πακέτων Προβολής

Παροχή Πακέτο Basic Πακέτο Category Winner Πακέτο Premium
Λογότυπο Ναι Ναι Ναι
Κεντρική Φωτογραφία Ναι Ναι Ναι
Περιγραφή Έως 20 λέξεις ‘Εως 70 λέξεις Έως 120 λέξεις
Διεύθυνση Ναι Ναι Ναι
Τηλέφωνο Ναι Ναι Ναι
Ιστοσελίδα Ναι Ναι Ναι
E-mail Ναι Ναι Ναι
Στίγμα στο Χάρτη Ναι Ναι Ναι
Ένδειξη τιμής Ναι Ναι Ναι
Σύνθημα έως 8 λέξεις Όχι Ναι Ναι
Φωτογραφίες Όχι έως 6 έως 10
Βίντεο Όχι Ναι Ναι
Σύνδεσμοι προς κοινωνικά δίκτυα Όχι έως 3 έως 5
Προνομιακή τοποθέτηση στην κορυφή της κατηγορίας Όχι Ναι Όχι

 

Οι καταχωρήσεις, ανεξαρτήτως πακέτου, έχουν διάρκεια ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της ιστοσελίδας www.bestinrhodes.gr. Η παροχή “προνομιακή τοποθέτηση στην κορυφής της κατηγορίας” έχει διάρκεια μέχρι την ανακήρυξη των αντίστοιχων νικητών της επόμενης διαδικασίας.

Το περιεχόμενο κάθε καταχώρησης είναι ευθύνη του τελικού διακριθέντα. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να μας προμηθεύσει σε ηλεκτρονική μορφή:

  • λογότυπο κατάλληλο για περικοπή σε κύκλο (αρχείο .jpg, τετράγωνο σχήμα διαστάσεων 600×600 pixels, με το κεντρικό θέμα στα 400×400 pixels κεντραρισμένο),
  • φωτογραφίες (αρχείο .jpg, διαστάσεων 1920×1080 pixels),
  • κείμενα στα ελληνικά και τα αγγλικά, στις προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω, στο αντίστοιχο πακέτο προβολής,
  • βίντεο με τη μορφή συνδέσμου στο αντίστοιχο βίντεο στο Youtube ή το Vimeo.
  • λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα πακέτα.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τα αντίστοιχα πεδία θα παραμείνουν κενά αλλιώς ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές χρεώσεις.

Για την διόρθωση ή επικαιροποίηση στοιχείων μίας καταχώρησης, μετά τους έξι μήνες από την αρχική ενεργοποίησή της, ενδέχεται να υπάρξουν χρεώσεις.

 

Διαφήμιση στο www.bestinrhodes.gr

Η mgk.advertising διατηρεί το δικαίωμα παροχής διαφημιστικού χώρου προς πώληση εντός των σελίδων του www.bestinrhodes.gr. Η διαχείριση του διαφημιστικού χώρου θα γίνεται μέσω του Google Ad Manager, με κάλυψη του μη πωληθέντος διαφημιστικού χώρου με περιεχόμενο από το δίκτυο διαφημιζομένων της Google. Ο διαφημιστικός χώρος θα περιορίζεται αποκλειστικά στην αρχική σελίδα, τις σελίδες περιγραφής των βραβείων και την συνοδευτική αρθρογραφία (blog). Δεν θα υπάρχει καμία διαφημιστική καταχώρηση στις σελίδες των κατηγοριών, τις σελίδες ψηφοφορίας, τις σελίδες αποτελεσμάτων και τις καταχωρήσεις των διακριθέντων επιχειρήσεων. Δικαίωμα αγοράς διαφημιστικού χώρου απευθείας από την mgk.advertising έχει κάθε επιχείρηση, επαγγελματίας ή φορέας, υπό τον όρο ότι εξαιρείται αυτόματα από επικείμενες ψηφοφορίες. Νικητής της πρώτης ή δεύτερης φάσης θεματικής ενότητας που έχει ολοκληρωθεί, μπορεί να αγοράσει διαφημιστικό χώρο, διατηρώντας τους αντίστοιχους τίτλους, αλλά πάντα αποκλειόμενος από συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες, για το διάστημα που διαρκεί η διαφήμιση του.

 

Θεματικές Ενότητες

Ημερολόγιο Διαδικασίας

Θεματική Ενότητα Α’ Φάση Β’ Φάση Αποτελέσματα
Κορυφαίες Επιλογές 10/01-29/01 07/02-16/02 18/02
Ποτό και Ψυχαγωγία 28/02-18/03 27/03-05/04 07/04
Υγεία και Ομορφιά 17/04-06/05 15/05-24/05 26/05
Φαγητό 05/06-24/06 03/07-12/07 14/07
Προορισμός 24/07-12/08 21/08-30/08 01/09
Πολιτισμός 11/09-30/09 09/10-18/10 20/10
Κοινωνία 28/10-16/11 25/11-04/12 Πρώτο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου 2020

 

Κατηγορίες και Επισημάνσεις

1. Κορυφαίες Επιλογές
Η κατηγορία Κορυφαίες επιλογές έχει σκοπό να αναδείξει τις κορυφαίες επιλογές σε επιλεγμένα δημοφιλή και μαζικής κατανάλωσης είδη φαγητού και ποτού
Καλύτερος καφές
Καλύτερο παγωτό Ζητείται συγκεκριμένη γεύση από συγκεκριμένο παραγωγό.
Καλύτερο κοκτέηλ Ζητείται συγκεκριμένη συνταγή από συγκεκριμένο παραγωγό.
Καλύτερη πίτσα
Καλύτερο σουβλάκι
Καλύτερη κρέπα

Καλύτερο burger

Καλύτερο γλυκό Ζητείται συγκεκριμένο γλυκό από συγκεκριμένο παραγωγό
Καλύτερο σνακ Ζητείται συγκεκριμένη συνταγή από συγκεκριμένο παραγωγό
Καλύτερο κυρίως πιάτο Ζητείται συγκεκριμένη συνταξή από συγκεκριμένο παραγωγό
Καλύτερο brunch
Καλύτερο τοπικό κρασί Ζητείται συγκεκριμένο προϊόν από συγκεκριμένο παραγωγό
Καλύτερο τοπικό ποτό (εκτός οίνου) Ζητείται συγκεκριμένο προϊόν από συγκεκριμένο παραγωγό
Καλύτερο τοπικό προϊόν (φαγητό ή ποτό) Ζητείται συγκεκριμένο προϊόν από συγκεκριμένο παραγωγό ή τύπος προϊόντος
2. Ποτό & Ψυχαγωγία Η κατηγορία Ποτό & Ψυχαγωγία έχει σκοπό να αναδείξει τις κορυφαίες επιλογές σε καφετέριες, μπαρ, και άλλους χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
Καλύτερη Καφετέρια
Καλύτερο Bar
Καλύτερη Pub / Μπυραρία
Καλύτερο Beach Bar
Καλύτερο Club / Χώρος Νυκτερινής Διασκέδασης
Καλύτερος Πολυχώρος / Χώρος διασκέδασης / Χώρος Εμπειρίας
Καλύτερη Κάβα / Οινοποιείο
3. Υγεία & Ομορφιά Μέσα από την κατηγορία Υγεία & Ομορφιά θα αναδειχθούν οι κορυφαίες επιλογές στη Ρόδο στους τομείς της ευεξίας, άθλησης, ομορφιάς, lifestyle, όπως Γυμναστήρια, κέντρα περιποίησης και ομορφιάς, κομμωτήρια και ο κλάδος της ένδυσης/υπόδησης.
Καλύτερο κομμωτήριο για τη γυναίκα
Καλύτερο κομμωτήριο/κουρείο για τον άνδρα
Καλύτερες υπηρεσίες περιποίησης σώματος / προσώπου
Καλύτερες υπηρεσίες καλλωπισμού σώματος / προσώπου
Καλύτερο Γυμναστήριο
Καλύτερος Αθλητικός Χώρος
Καλύτερο κατάστημα γυναικείας ένδυσης
Καλύτερο κατάστημα ανδρικής ένδυσης
Καλύτερο κατάστημα παιδικής ένδυσης
Καλύτερο κατάστημα αθλητικών ειδών
Καλύτερο κατάστημα γυναικείας υπόδησης
Καλύτερο κατάστημα ανδρικής υπόδησης
Καλύτερο κατάστημα παιδικής υπόδησης
Καλύτερο κοσμηματοπωλείο
Καλύτερο κατάστημα αξεσουάρ / χειροποίητων αξεσουάρ
4. Φαγητό Στην κατηγορία Φαγητό θα αναδειχθούν οι κορυφαίες επιλογές στον χώρο της εστίασης, τα εστιατόρια σε κατηγορίες ανάλογα την κουζίνα τους, τα ψητοπωλεία, fast food, ζαχαροπλαστεία κ.τ.λ.
Καλύτερο Εστιατόριο με Ελληνική Κουζίνα
Καλύτερη Ψαροταβέρνα
Καλύτερη Ταβέρνα / Μεζεδοπωλείο
Καλύτερο Ψητοπωλείο
Καλύτερο Fast food
Καλύτερο Ιταλικό εστιατόριο / Πιτσαρία
Καλύτερο κινέζικο ή ασιατικό εστιατόριο
Καλύτερο εστιατόριο με διεθνή κουζίνα
Καλύτερο catering
Καλύτερο Ζαχαροπλαστείο / Φούρνος
Καλύτερο Παγωτατζίδικο
Καλύτερο delivery
5. Πολιτισμός Στην κατηγορία Προορισμός θα αναδειχθούν μερικές κορυφαίες επιλογές στη Ρόδο σε σημεία του νησιού ως προορισμού, όπως παραλίες, μουσεία, κ.τ.λ.
Καλύτερη συναυλία (με καλλιτέχνες εκτός Ρόδου) Επιλέξιμες συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 01/09/2019 και 10/09/2020
Καλύτερη συναυλία (με καλλιτέχνες από Ρόδο) Επιλέξιμες συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 01/09/2019 και 10/09/2020
Καλύτερη θεατρική/χορευτική παράσταση (με καλλιτέχνες εκτός Ρόδου) Επιλέξιμες παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 01/09/2019 και 10/09/2020
Καλύτερη θεατρική/χορευτική παράσταση (με καλλιτέχνες από Ρόδο) Επιλέξιμες παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 01/09/2019 και 10/09/2020
Καλύτερο πανηγύρι/παραδοσιακή γιορτή/φεστιβάλ Επιλέξιμες διοργανώσεις που ολοκληρώθηκαν μεταξύ 01/09/2019 και 10/09/2020
Καλύτερος χώρος τέχνης
Καλύτερο βιβλιοπωλείο
Καλύτερο βιβλίο (με θέμα τη Ρόδο) Επιλέξιμες εκδόσεις που παρουσιάσθηκαν στο τοπικό κοινό μεταξύ 01/09/2018 και 10/09/2020
Καλύτερο βιβλίο (από συγγραφέα ή/και εκδοτικό οίκο με βάση τη Ρόδο) Επιλέξιμες εκδόσεις που παρουσιάσθηκαν στο τοπικό κοινό μεταξύ 01/09/2018 και 10/09/2020
6. Προορισμός Στην κατηγορία Προορισμός θα αναδειχθούν μερικές κορυφαίες επιλογές στη Ρόδο σε σημεία του νησιού ως προορισμού, όπως παραλίες, μουσεία, κ.τ.λ.
Καλύτερο ηλιοβασίλεμα
Καλύτερη παραλία
Καλύτερο μνημείο
Καλύτερη κρυφή γωνιά
Καλύτερο σημείο στο βουνό
Καλύτερη θέα
Καλύτερη παραδοσιακή συνοικία Επιλέξιμες περιοχές / συνοικίες της πόλης ή των χωριών
Καλύτερο μουσείο
Καλύτερος αρχαιολογικός χώρος
Καλύτερο selfie spot
7. Κοινωνία Στην κατηγορία Κοινωνία θα αναδειχθούν πρόσωπα, φορείς και επιχειρήσεις που με την δράση και τη στάση τους αναδείχθηκαν σε παραδείγματα.
Πρόσωπο της χρονιάς Επιλέξιμα πρόσωπα που ζουν ή κατάγονται από τη Ρόδο
Επιχείρηση της χρονιάς Επιλέξιμες επιχειρήσεις με κύρια έδρα στο νησί της Ρόδου
Καινοτόμο/Πρωτότυπο προϊόν/υπηρεσία Επιλέξιμα προϊόντα / υπηρεσίες από επιχειρήσεις με κύρια έδρα στο νησί της Ρόδου
ΜΚΟ με το πολυτιμότερο έργο Επιλέξιμες ΜΚΟ με κύρια έδρα στο νησί της Ρόδου
Πιο πράσινη επιχείρηση/φορέας Επιλέξιμες επιχειρήσεις με κύρια έδρα στο νησί της Ρόδου
Πιο κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση/φορέας Επιλέξιμες επιχειρήσεις με κύρια έδρα στο νησί της Ρόδου
Γεγονός της χρονιάς Γεγονός που συνετελέσθει με επίκεντρο τη Ρόδο ή στη Ρόδο, την περίοδο 01/10/2019-27/10/2020.
Καλύτερο τοπικό προϊόν ή υπηρεσία Επιλέξιμα προϊόντα / υπηρεσίες από επιχειρήσεις με κύρια έδρα στο νησί της Ρόδου

 

Λοιπές διατάξεις

Οι Όροι Διεξαγωγής της Διαδικασίας Best in Rhodes 2020 αποτελούν την καταγραφή της διαδικασίας και τους όρους συμμετοχής και ανάδειξης των διακριθέντων σε κάθε κατηγορία. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την ερμηνεία τους έχει η Εκτελεστική Επιτροπή των Best in Rhodes 2020. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στη Β’ Φάση οποιασδήποτε κατηγορίας αποδέχεται αυτόματα τους Όρους. Η Εκτελεστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει μερικώς ή ολικώς τους επί μέρους Όρους, χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση.

 

Έκδοση 1.1 – 26/01/2020

Σημείωση για έκδοση 1.1 – Προστέθηκε αναφορά για το υλικό που παρέχεται δωρέαν στις εν δυνάμει υποψήφιες επιχειρήσεις για την προβολή της συμμετοχής τους. Προστέθηκαν ειδικές διατάξεις για την ανάδειξη νικητών σε συγκεκριμένες κατηγορίες της θεματικής ενότητας “Κορυφαίες Επιλογές”. Προστέθηκαν διευκρινιστικές διατάξεις επιλεξιμότητας γενικά και στις σε επιμέρους κατηγορίες. Διορθώθηκαν διάφορα τυπογραφικά λάθη, επαναδιατύπωση συγκεκριμένων όρων, για ευκολότερη κατανόηση.