Στην κατηγορία Κοινωνία θα αναδειχθούν πρόσωπα, φορείς και επιχειρήσεις που με την δράση και τη στάση τους αναδείχθηκαν σε παραδείγματα.

Πρόσωπο της χρονιάς

Επιχείρηση της χρονιάς

Καινοτόμο/Πρωτότυπο προϊόν/υπηρεσία

ΜΚΟ με το πολυτιμότερο έργο

Πιο πράσινη επιχείρηση/φορέας

Πιο κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση/φορέας

Γεγονός της χρονιάς

Καλύτερο τοπικό προϊόν